Umowa o współpracy z PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2017

Wychodząc naprzeciw potrzebom studiujących osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 03.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy.  Przewidziane jest organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, a także innych działań sprzyjających szeroko pojętej aktywizacji społeczno-zawodowej. Współpraca będzie dotyczyła głównie ochrony interesów, praw oraz zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zobacz w galerii fotografii