KONKURS "Otwarte drzwi" na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2017

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ogłosił  XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Prace do Konkursu może zgłaszać dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie w jakich mogą zostać zgłoszone prace to:

  • rehabilitacja społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym).

Więcej informacji