Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała  Nr 98/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

  

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone do planu rzeczowo - finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wersja papierowa załączników do uchwały dostępna jest w pok. 111

Liczba wyświetleń strony: 135
Data utworzenia: 2019-06-04 13:10:37 Wójcik Marcin
Ostatnia edycja: 2019-06-04 13:12:49 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka