A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała  Nr 87/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie zniesienia kierunku studiów

 

            Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 31 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znosi studia pierwszego stopnia na kierunku europejskie studia kulturowe prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: