A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 79/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 9) i § 14 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

 

§ 1

 

Senat zatwierdza Regulamin Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: