A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała Nr 61/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu działań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 wynikającego ze strategii rozwojowej UJK w latach 2012-2016

Na podstawie 59 ust.2 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu działań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2013/2014 wynikającego ze strategii rozwojowej UJK w latach 2012-2016.

2.      Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: