A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

   Uchwała Nr 52/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia opinii o kandydaturze na stanowisko Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 3) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat pozytywnie opiniuje kandydaturę dr Aleksandry Pisarskiej w sprawie zatrudnienia na stanowisko Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania: