Uchwała Nr 45/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 maja 2015 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

 

           

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 40/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016 dokonuje się poniższych zmian:

1)      w załączniku nr 2 do uchwały Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016, w części 1. Wydział Humanistyczny dodaje się na kierunku FILOLOGIA pkt. 5 w brzmieniu:

„5. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia ze specjalnością filologia germańska oraz innych kierunków ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2

specjalność:

- filologia germańska

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów.”

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń strony: 907
Data utworzenia: 2015-06-08 14:43:45 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka