A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zmiany w uchwale 53/2017

 

Uchwała Nr 33/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018,
w tym planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania: