Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 24/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 roku

uchylającej Uchwałę Nr 50/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

 

Uchyla się Uchwałę Nr 50/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Liczba wyświetleń strony: 124
Data utworzenia: 2019-03-06 12:09:40 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka