Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 1/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu

 

 

Na podstawie § 108  ust. 1 pkt 3) i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu następującym członkom Senatu:

  1. Natalia Furmańczyk – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
  2. Katarzyna Ostrowska - przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
  3. mgr Klaudia Łodejska -  przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

Liczba wyświetleń strony: 408
Data utworzenia: 2019-02-04 10:04:52 Wójcik Marcin
Ostatnia edycja: 2019-12-05 14:50:08 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka