Szukaj w BIPie
Zamknij

 Uchwała Nr 160/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geografia, przyjętego uchwałą Nr 140/2018 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 września 2018 roku zmieniającą uchwałę nr 46/2018 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2018 roku

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku geografia, na którym kształcenie rozpoczęto od roku akademickiego 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

Liczba wyświetleń strony: 22
Data utworzenia: 2019-07-03 11:24:12 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka