Szukaj w BIPie
Zamknij

Uchwała Nr 100/2019

 

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok kalendarzowy 2018

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 14) i pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach za rok kalendarzowy 2018.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wersja papierowa załączników do uchwały dostępna jest w pok. 111

Liczba wyświetleń strony: 122
Data utworzenia: 2019-06-04 13:17:29 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka