Uchwała  Nr 100/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zniesienia kierunku studiów

 

            Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 14 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znosi studia pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzone na Wydziale Filologiczno – Historycznym w Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

Liczba wyświetleń strony: 306
Data utworzenia: 2017-12-20 08:14:54 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka