Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

 

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2017/2018 proponujemy studentom  i  doktorantom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC).

Niska składka oraz szeroki zakres ochrony powodują, że warto skorzystać z tej propozycji, przygotowanej specjalnie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach przez firmę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Studenci i doktoranci, którzy przystąpią do ubezpieczenia do 30.11.2017 r. na podstawie uiszczonej składki ubezpieczeniowej, okres ochrony ubezpieczeniowej będzie od 02.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

W przypadku deklaracji złożonych po 30.11.2017 r. okres objęcia ochroną ubezpieczeniową rozpocznie się od dnia dokonania zapłaty składki i będzie trwał do 30.09.2018 r.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek i opłacić składkę.

 

NNW dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, kierunek Fizyka TechnicznaSKŁADKA 40 zł,

poniżej strona aby zakupić ubezpieczenie:

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj numer ID Klienta: vskvn

NNW dla studentów z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu (innych niż Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek Fizyka Techniczna) – SKŁADKA 35 zł

poniżej strona aby zakupić ubezpieczenie:

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj numer ID Klienta: wvgvw

OC wszystkich studentów i doktorantów UniwersytetuSKŁADKA 15 zł

  1. Kontakt mail: agnieszka.warchol@interrisk.pl; z podaniem: imię i nazwisko, numer pesel, nazwy wydziału oraz nazwy kierunku studiów
  2. Zwrotnie przesłane zostaną dane do przelewu. Potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem OC zostanie przesłane w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu środków na konto InterRisk.

 

Studencie pamiętaj, iż bez ważnego ubezpieczenia OC i NNW nie zostaniesz dopuszczony do odbycia praktyki zawodowej oraz zajęć praktycznych 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka