1. Autor pracy: Anna Kowalska

2. Promotor: prof. dr hab. W. Strauss

3. Tytuł pracy: "Hanza jako pierwsza unia gospodarcza w Europie"

4. Rodzaj pracy: licencjacka

5. Rok obrony: 2005

6. Wydział : Humanistyczny, Samodzielny Zakład Neofilologii   Kierunek: Filologia germańska  Rodzaj studiów : niestacjonarne

7. Opis fizyczny pracy :  63 s., wykr. 5, tab. 7, map. 2, fot. 7

8. Ilość pozycji wymienionych w bibliografii: (zał. - Bibliogr. 32 poz.)

9. Przedmiot pracy: Niniejsza praca ukazuje Hanzę jako wspólnotę gospodarczą z
udziałem wielu miast znajdujących się w obszarze Morza
Bałtyckiego oraz Morza Północnego.

 
10. Hasła przedmiotowe: Literatura germańska, historia Europy


Powrót