Szkolenia/konferencje UJK

  • 15.04.2015 „Systemy wsparcia studentów w różnych obszarach” 

Dnia 15 kwietnia 2015 r. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w budynku CEART odbyło się seminarium naukowe nt. „Systemy wsparcia studentów w różnych obszarach”. Seminarium stanowiło jedną z wielu inicjatyw pierwszej edycji obchodów Dni Jakości Kształcenia w UJK (w dniach 15-16 kwietnia 2015 r.) na poziomie uczelnianym. 

Zobacz program

Tematy wystąpień członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) związane były z problematyką jakości kształcenia i możliwościami wspierania studentów w procesie studiowania przez Uczelnię. Celem seminarium, jak również pozostałych wydarzeń podczas obchodów DJK 2015, było propagowanie kultury jakości i wspólnego budowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku systemu jakości wśród społeczności akademickiej. 

  • 28.11.2014 „Problemy praktycznego kształcenia studentów z różnorodnymi potrzebami w studiowaniu

Dnia 28 listopada 2014 r. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w budynku CEART odbyła się konferencja nt. "Problemy praktycznego kształcenia studentów z różnorodnymi potrzebami w studiowaniu". 

Zobacz program

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji omówiono m.in. jakość kształcenia w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Autorami wystąpienia byli: dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK (Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia) oraz dr Robert Dutkiewicz (Z-ca Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia). 

Zobacz prezentację


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka