Terminy (informacje dla cudzoziemców)

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia 2017/2018

 

I. studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I NABÓR

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

1 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

10 lipca 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

12 lipca 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

12-21 lipca 2017 r.

5.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach

22-31 lipca 2017 r.

1-30 września 2017 r.

6.

Egzaminy wstępne

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11 lipca 2017 r.

Wychowanie fizyczne

11 lipca 2017 r.

Filologia, specjalność filologia angielska („stara matura”)

11 lipca 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

20 lipca 2017 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

21 lipca 2017 r.

II NABÓR
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

22 lipca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15 września 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

18 września 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

18-29 września 2017 r.

6.

Egzaminy wstępne

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

15 września 2017 r.

Wychowanie fizyczne

15 września 2017 r.

Filologia, specjalność filologia angielska („stara matura”)

15 września 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

28 września 2017 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

29 września 2017 r.

 

II. Studia stacjonarne drugiego stopnia

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I NABÓR

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

1 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

10 lipca 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

12 lipca 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

12-21 lipca 2017 r.

5.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia w jednostkach

22-31 lipca 2017 r.

1-30 września 2017 r.

6.

Egzaminy wstępne

11 lipca 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

20 lipca 2017 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

21 lipca 2017 r.

II NABÓR
w przypadku niewypełnienia limitu miejsc

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

22 lipca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

15 września 2017 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

18 września 2017 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

18-29 września 2017 r.

6.

Egzaminy wstępne

15 września 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne

28 września 2017 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

29 września 2017 r.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka