Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

STYPENDIUM SPECJALNE

 

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu przyznawane jest świadczenie w wysokości:

                                                                                                        

za znaczny stopień niepełnosprawności            - 500 zł

za umiarkowany stopień niepełnosprawności   - 400 zł

za lekki stopień niepełnosprawności                 - 300 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka