Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2);
  3. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
  4. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
  5. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

załącznik nr 0 - oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 - oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 23 - oświadczenie o numerze konta bankowego

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka