Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

0 - 340,99

600 zł

750 zł

341,00 - 550

500 zł

650 zł

550,01 - 760

300 zł

450 zł

760,01 - 1000

200 zł

350 zł

 

II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21 września 2018 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. – 3399 zł.

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

 

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka