Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów
Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:
 
Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

0 - 340,99

500 zł

650 zł

341,00 - 668,20

350  zł

500  zł

 
II. WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
 
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił 
w 2016 r.  2577 zł. 
 
 
Ustalenia wchodzą w życie z dniem 14 września 2017 roku
 
Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium w wyższej wysokości jest otrzymanie decyzji administracyjnej.
 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka