Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0);
  2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3);
  3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów (załącznik nr 3a)
  4. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
  5. Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
  6. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).
  7. Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 27).

 

załącznik nr 0 - oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

załącznik  nr 3a - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów

załącznik nr 5 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów

załącznik nr 6 - oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

załącznik nr 23 - oświadczenie o numerze konta bankowego

załącznik nr 27 - zasady przeliczania ocen

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka