Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

1.      Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3);

2.      Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku studiów (załącznik nr 3a)

3.      Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)

4.      Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)

5.      Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

6.      Zasady przeliczania ocen (załącznik nr 26).

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka