Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów  wynosi   750 zł    

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka