Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium dla najlepszych doktorantów

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się doktoranta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0)
  2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I-ego roku studiów (załącznik nr 3);
  3. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Humanistycznego (załącznik nr 3a)
  4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (załącznik nr 3b)
  5. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunku Pedagogika (załącznik nr 3c)
  6. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunku Sztuki piękne (załącznik nr 3d)
  7. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w dziedzinie nauk o zdrowiu (załącznik nr 3e)
  8. Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
  9. Oświadczenie doktoranta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
  10. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka