Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium dla najlepszych doktorantów

 

1.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I-ego roku studiów (załącznik nr 3);

2.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Humanistycznego (załącznik nr 3a)

3.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (załącznik nr 3b)

4.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów kierunku Pedagogika (załącznik nr 3c)

5.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów kierunku Sztuki piękne (załącznik nr 3d)

6.      Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w dziedzinie nauk o zdrowiu (załącznik nr 3e)

7.      Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)

8.      Oświadczenie doktoranta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)

9.      Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka