A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych informujemy, że w bieżącym roku akademickim obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 79/2016, regulujące tryb przyznawania ww. świadczeń. Zmieniły się również wzory wniosków.

Treść Zarządzenia i wzory dokumentów dostępne są tutaj.

www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_79_2016.html

Wnioski należy składać w dniach od 27 października do 10 listopada 2016 r. u kierowników studiów doktoranckich.