Reklama
PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREJ NA RAKA SZYJKI MACICY NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNYM - ANALIZA PRZYPADKU Drukuj

Beata Bąk

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Pozytywne wyniki leczenia raka szyjki macicy zależą w dużej mierze od wczesnego wykrycia choroby. Jednak właściwe leczenie oraz prawidłowa pielęgnacja pacjentki warunkują przebieg terapii oraz rekonwalescencji. Opieka pielęgniarska stanowi szeroki zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych w bezpośrednim kontakcie z chorą, stąd jakość opieki zdrowotnej zależy w dużym stopniu od jakości usług pielęgniarskich.

Działania pielęgniarskie realizowane w ramach procesu pielęgnowania wiążą się z koniecznością zastosowania różnych metod rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania adekwatnych działań, następnie z ich realizacją oraz ocenianiem uzyskanych wyników. Podstawowymi zadaniami położnej i pielęgniarki wobec kobiety leczonej operacyjnie na oddziale ginekologii onkologicznej jest przygotowanie jej do zabiegu, opieka pooperacyjna, wsparcie psychiczne oraz przygotowanie chorej i jej rodziny do funkcjonowania po opuszczeniu szpitala.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]