Reklama
ZACHOWANIA ZDROWOTNE - WYBRANE DEFINICJE Drukuj

Aleksandra Słopiecka, Aleksandra Cieślik

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Zachowania zdrowotne są jedną z najważniejszych składowych stylu życia oraz determinantem poziomu zdrowia. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji zachowań zdrowotnych, w których obserwuje się wielość nazw, ich duże zróżnicowanie oraz brak pełnej zgodności autorów, co do znaczenia treściowego pojęcia. W zależności od przyjętej koncepcji oraz wyników badań własnych, eksperci prezentują różne wykazy zachowań wpływających korzystnie lub niekorzystnie na stan zdrowia. Do najczęściej badanych związków zachowań z poziomem zdrowia zalicza się: sposób odżywiania, aktywność fizyczną, sposób spędzania wolnego czasu, długość i jakość snu, uleganie nałogom, narażenie na zanieczyszczenia środowiska, zachowania seksualne. Najlepszą strategią na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa jest promowanie i upowszechnianie prozdrowotnych zachowań w każdej dziedzinie życia ludzkiego.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]