Ludowy zespół śpiewaczy "Zaburzanki"Ludowy Zespół Śpiewaczy "Zaburzanki"
powstał z inicjatywy Jana Krukowskiego w 1987 r., liczył ok. 20 osób.
Po śmierci Jana Krukowskiego od 1991 r. zespołem kierował Henryk Maciąg.
Oprócz śpiewaczek założył jeszcze 6 osobową kapelę.
Od 2006 r. kierownikiem zespołu jest Alfred Bartnik, a od 2008 r. Stanisław Krukowski s. Jana
Zespół występuje na różnych imprezach gminnych, powiatowych, dożynki, festiwale, a także uroczystościach kościelnych
Obecnie liczy 10 osób śpiewających, którym akompaniuje akordeon i tamburyn.

Nagrania dźwiękowe z 1987 r.

1. "Domek"
2. "Kogut"
3. "Co uciechy"
4. "Tu na placu"
5. "Plon niesiemy"
6. "Przy starym młynie"
7. "Czerwone kwiaty"
8. "Zaburzański" marsz


 

4 października 1987 r.


 

   

1994 r.

 


1994 r. 

30 maja 2004 r.

Na X Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym 7.08.2005 r. połączone zespoły ludowe z Zaburza i Sąsiadki zajęły II miejsce jako Chór Parafialny z Mokregolipia.
W przeglądzie zaprezentowało się 29 zespołów ludowych.

.

 Występ w czasie dożynek parafialnych 18.09.2005 r.15 lipca 2007 r.
 15 lipca 2007 r.
 15 lipca 2007 r.
 

15 lipca 2007 r.
23 września 2007 r.
23 września 2007 r.
"Zaburzanki" na dożynkach k/Teodorówki
Szczebrzeszyn 18 maja 2008 r. podczas obchodów Święta Ludowego
 Na próbie śpiewu 19 sierpnia 2008 r.

 Próba zespołu śpiewaczego  w dn.1 marca 2009 r.28 czerwca 2009 r.Dożynki k/Teodorówki 6 września 2009


Spotkanie opłatkowe 17 grudnia 2009 r.

Zwierzyniec: 24 lipca 2011Zamość: 15 października 2011


Staw Noakowski 11 stycznia 2014


Powrót