o mnie
publikacje
dla studentów
linki
książki:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ida Sadowska, Wśród obcych i wśród swoich. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 (monografia, ss. 300), ISBN 978-83-925790-0-7

cover Zebrane w książce studia i szkice o Wacławie Sieroszewskim - mimo wielokierunkowości analitycznej i róznorodności tematyczno-interpretacyjnej - tworzą swoistą monografię pisarstwa Sieroszewskiego.
Część pierwsza (Wśród obcych) gromadzi artykuły, w których Autorka przedstawia doświadczenia egzotyczne bohaterów prozy Sieroszewskiego, różne sposoby deskrypcji przestrzeni syberyjskiej, rekonstruuje sytuacje tzw. "życiowych prób" w konfrontacji z nieznanym i "niezwyczajnym czasem" czy obcą przestrzenią, reinterpretuje mit drogi syberyjskiej i mit kobiety egzotycznej, zastanawia się nad europejską tożsamością pisarza, wreszcie omawia jego rodzinne związki z Jakucją i Jakutami.
W drugiej części książki (Wśród swoich) umieszczono studia i szkice koncentrujące się na często zawiłych związkach Sieroszewskiego z polskimi pisarzami (Henrykiem Sienkiewiczem, Elizą Orzeszkową, Adamem Mickiewiczem i Stefanem Żeromskim), poszukujące przynależności pokoleniowej Sirki i wskazujące charakterystyczne dlań preferencje i wybory artystyczne. Artykuły te skupiają się poza tym na interpretacji opisów rodzimego krajobrazu, prezentacji ważnych dla historii Polski wydarzeń dziejowych, w których Sieroszewski uczestniczył, słowem - pokazuja jedną z ważniejszych jego twarzy: patriotyczne oblicze orędownika "polskiej sprawy".
Autorka przy tej okazji wnikliwie omawia poglądy polityczne pisarza, obrazuje jego stosunek do rewolucji 1905 r., analizuje związki z obozem Piłsudskiego [...] [linkGrażyna Legutko / Sieroszewski - znany i nieznany (zamiast wstępu), s.7-14]
 
Recenzja: link [B. Obsulewicz-Niewińska / w: Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza, R.I(XLIII)2008, s.176-181]
............................................
zob: Publikacje Instytutu Filologii Polskiej UJK (2007) link

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 Wykaz publikacji  - POWRÓT
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
2008© webmaster: ip.
UJK