o mnie
publikacje
dla studentów
linki
książki:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Grażyna Legutko, Sacrum w oczach rewolucjonisty. O "Marii Magdalenie" Gustawa Daniłowskiego, 364 s., format B5, ISBN 83-7133-262-9, 2005, 40,00 zł

cover Sacrum w oczach rewolucjonisty. O "Marii Magdalenie" Gustawa Daniłowskiego to historycznoliteracka monografia skandalizującej powieści pisarza młodopolskiego, zwolennika twórczości społecznie-zaangażowanej (widoczne pokrewieństwa z pisarstwem S. Żeromskiego), znanego głównie z nurtu rewolucyjnego w literaturze Młodej Polski (autor Jaskółki, zbioru tekstów propagandowych Bandyci z PPS oraz tomu opowiadań W miłości i w boju), a także z jej nurtu niepodległościowego (powieść Z minionych dni, nawiązująca do postaci J. Piłsudskiego, i powieść Tętent, przypominająca czasy Legionów). Książka Grażyny Legutko jest próbą ukazania mniej znanego oblicza Gustawa Daniłowskiego. Jego głośna w swoim czasie powieść Maria Magdalena wywołała skandal z powodu śmiałych scen erotycznych. Niekonwencjonalny portret Chrystusa oraz biblijnej jawnogrzesznicy wywoływał liczne kontrowersje wśród krytyków i przysporzył autorowi sporo kłopotów z cenzurą, przyczyniając się jednocześnie do popularności tekstu. Autorka monografii śledzi owe kłopoty cenzuralne, bada percepcje powieści, interpretuje stosunek pisarza do źródła biblijnego, analizuje obecne w powieści napięcia między sferą sacrum i profanum oraz sytuuje utwór Daniłowskiego w kontekście innych tekstów literackich poruszających wątek Marii Magdaleny. [linkrecenzja]
 
zob: Katalog Wydawnictwa UJK link

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 Wykaz publikacji  - POWRÓT
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
2008© webmaster: ip.
UJK