o mnie
publikacje
dla studentów
linki
książki:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Rocznik Świętokrzyski, seria A: Nauki Humanistyczne, t. 30, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008.

cover Prezentowany Czytelnikowi tom "Rocznika Świętokrzyskiego", zawierający rozprawy i szkice pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, dedykowany jest pamięci naszej przedwcześnie zmarłej Koleżanki Idy Sadowskiej (1964-2007), utalentowanej badaczki literatury polskiej okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, autorki książek monograficznych o Ferdynandzie Goetlu i Wacławie Sieroszewskim.
Artykuły zgromadzone w tomie poświęcone są literaturze XX wieku i jej obrzeżom. Łącznik chronologiczny (szeroko pojęta kategoria "dwudziestowieczności") jest podstawowym wyznacznikiem spójności tomu, bo już pobieżna analiza jego zawartości wskazuje, nawet w ustalonych granicach czasowych, na rozmaitość zainteresowań badawczych autorów. Obejmują one rozważania nad twórczością Tadeusza Micińskiego, Brunona Schulza, Aleksandra Wata, Mirona Białoszewskiego; rekonstrukcję "miejsc wspólnych" w biografiach Wacława Sieroszewskiego i Gustawa Daniłowskiego; uwagi nad dialogiem Tytusa Czyżewskiego ze staropolską tradycją genologiczną czy słownictwem prozy Stefana Żeromskiego. Literaturoznawczą część tomu zamykają: artykuł o postawie Stanisława Różewicza wobec odwilży i regionalny akcent w postaci przeglądu kreacji kobiecych w prozie Stanisława Rogali.
Uzupełnieniem tematyki literaturoznawczej są, pozostające nadal w kręgu XX wieku, refleksje o międzywojennym teatrze i życiu filmowym oraz varia pokazujące nieznaną twarz malarza Jana Styki jako poety, a także odkrywające twórczość literacką Elżbiety Chuchmały. Tom zamyka omówienie dorobku naukowego śp. Idy Sadowskiej i bibliografia Jej wszystkich prac. [linkGrażyna Legutko / Od redakcji (+spis treści rocznika)]
 
zob: Kieleckie Towarzystwo Naukowe link

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 Wykaz publikacji  - POWRÓT
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 
2008© webmaster: ip.
UJK