Cytowanie dokumentów elektronicznych wg normy PN-ISO 690-2:1999

 
1.Elektroniczne wydawnictwa zwarte (książki), bazy danych, programy komputerowe
2.Fragmenty* w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym
3.Artykuły w elektronicznej książce, bazie danych lub programie komputerowym
4.Elektroniczne wydawnictwa ciągłe (np. czasopisma) opisywane w całości
5.Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (np. w czasopismach)
6.Biuletyny elektroniczne, listy dyskusyjne i inne systemy elektronicznego komunikowania się
7.Komunikaty elektroniczne (wypowiedzi na listach dyskusyjnych, listy elektroniczne)
- * Fragmenty są na ogół częściami dokumentu wymagającymi kontekstu dokumentu macierzystego. Jeżeli opisywany dokument można traktować jako niezależną jednostkę bez utraty sensu, zaleca się opisywanie go jako artykułu.
 

Obowiązkowe elementy i kolejność elementów opisów ww. dokumentów w bibliografii załącznikowej wg normy PN-ISO 690-2:1999

 
1. Wydawnictwo zwarte
 
 
2. Fragment w wyd. zwartym
 
 
3. Artykuł w wyd. zwartym
 
 
Autor/Autorzy
Tytuł
Nośnik
Wydanie
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany (ISBN/ ISSN)
 
Autor/Autorzy dok. macierzystego
Tytuł dok. macierzystego
Nośnik
Wydanie
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Oznaczenie rozdziału
Tytuł fragmentu
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
 
Autor/Autorzy - artykułu
 
Tytuł artykułu
Autor/Autorzy
dok. macierzystego
Tytuł dok. macierzystego
Nośnik
Wydanie
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu*
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany

 
 
4. Wydawnictwo ciągłe
 
 
5. Artykuł w wyd. ciągłym
 
 
6. Biuletyny elektroniczne
 
 
7. Komunikaty elektroniczne
 
 
Tytuł
Nośnik
Wydanie
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wydania
Data dostępu*
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
 
Autor/Autorzy artykułu
Tytuł artykułu
Tytuł wydaw.- ciągłego
 
Nośnik
Wydanie
Oznaczenie zeszytu
Data aktualizacji
Data dostępu*
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego
Warunki dostępu*
Numer znormalizowany
 
Tytuł
Nośnik
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wydania
Data dostępu
Warunki
dostępu
 
Autor/Autorzy komunikatu
Tytuł komunikatu
In:
Tytuł macierzystego systemu elektron. komunikowania się)
Nośnik
Miejsce wyd.
Wydawca
Data wyd.**
Data dostępu
Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego
Warunki dostępu***

* - obowiązkowy tylko dla dokumentów online
** - dla korespondencji osobistej lub nieopublikowanej należy podać datę wysłania wiadomości
*** - obowiązkowy, z wyjątkiem korespondencji osobistej lub komunikatów nieopublikowanych

Przykłady opisów w bibliografiach załącznikowych

 
 
          1. Carroll, Lewis. Alice’s adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1 [Dortmund, Niemcy]: WindSpiel, November 1994 [dostęp: 10 lutego 1995]. Dostępny w World Wide Web: http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html. Dostępny także w wersjach Postscript i ASCII w Internecie: ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/.
 
1a. Kirk-Othmer Encyclopedia of chemical technology [online]. 3rd ed. New York: John Wiley, 1984 [dostęp: 3 stycznia 1990]. Dostępny w DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.)
          2. World factbook [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. ID number: CI WOFACT 1206.
          3. McConnell, W.H. Constitutional history. In The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7.
          4. Journal of Technology Education [online]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989- [dostęp: 15 marca 1995]. Półrocznik. Dostępny w Internecie: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. ISSN 1045-1064
          5. Stone, Nan. The globalization of Europe. Harvard Business Review [online]. May-June 1989 [dostęp: 3 września 1990]. Dostępny w BRS Information Technologies, McLean (Va.).
          6. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, June 1989- [dostęp: 17 maja 1995]. Dostępny w Internecie: listserv@uhupvml.uh.edu.
          7. Pritchard, Sarah. Your request for information about ISO standards. [online]. Message to: Margaret MORRISON. 18 February 1995 [dostęp: 3 marca 1995]. Korespondencja osobista.
           
Przykłady opisów książek elektronicznych:
Encyklopedia Omnia [CD-ROM]. Warszawa: De Agostini Polska, cop.2001.ISBN 83-907040-4-8.
 
Encyclopedia of Surface and Colloid Science [online].  New York. Marcel Dekker, Inc. 1997-2005. [dostęp: 12 maja 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS
 
Przykład opisu fragmentu rozdziału książki elektronicznej:
World factbook [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. ID number: CI WOFACT 1206
 
Przykład opisu rozdziału książki elektronicznej:
Senetra. K. Żródła danych.W: Katalogowanie dokumentów elektronicznych [online]. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 08.02.1999 [dostęp:02.08.2002]. Dostępny w World Wide Web:http://www.bj.uj.edu.pl/indexp.html
 
Przykład opisu czasopisma elektronicznego online:
Biuletyn Oświatowy.[online]Gliwice: Nowator, 2004 [dostęp: 25 listopada 2004]. Dostepny w World Wide Web: http:// www.muza.art.pl/0703/home.htm.
 
Przykład opisu artykułu w czasopiśmie elektronicznym online:
Bernaczyk, L. Multimedialne centrum informacji w szkole...Biblioteka w Szkole [online]. 2004 nr6 [dostęp 25 listopada 2004]. Poz. 2. Dostępny w World Wide Web: <http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2004/06/index.html.ISSN 0867-5600
 
Przykład opisu biuletynu elektronicznego:
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, June 1989 [dostęp: 17 maja 1995]. Dostępny w Internecie: listserv@uhupvml.uh.edu.
 
Przykład opisu strony internetowej:
Annual report for the year 2001-2002 [online]. Cambridge: The University of Cambridge Library, 2004 [dostęp: 06-05-2004]. Dostępny w Internecie: http://www.lib.cam.ac.uk/About/annual_report_2001-2.pdf 
 
Przykład opisu komunikatu elektronicznego:
Matecka, M. Temat: Kwerenda [online]. Do: Zofia wilman. 12 czerwca 2000; 12:55 [cytowany 30 września 2000; 15:10]. Korespondencja osobista.
Margot, F.Re: Ciekawostki. W: ICPNET grupa dyskusyjna: icp. Różne [online]. 15 maja 2002; 21:06;59 [dostęp 1 czerwca 2002; 14:30 EST]. Dostępny w Internecie.