Wiesław Kubiś

Jak pisać pracę dyplomową w LaTeX'u?


Strona http://www.gust.org.pl/ zawiera wiele użytecznych informacji na temat systemu TeX, jego rozszerzenia LaTeX, dostępnych wersji, a także wskazówki dotyczące pisania tekstów po polsku.

Zakładam, że nasz komputer pracuje w systemie Windows.

Dobrym przykładem darmowej implementacji systemu TEX dla Windows jest MikTeX Przykładem bardzo dobrego (darmowego!) edytora współdziałającego z MikTexem jest TeXstudio. Zarówno MikTeX jak i TeXstudio można zgrać i zainstalować z podanych stron.

[Jak ustawić polski słownik w Texstudio? (autor: Szymon Dudek)]

Na stronie http://www.gust.org.pl/doc/documentation można znaleźć literaturę (także polskojęzyczną) na temat systemu LaTeX. Polecam artykuły:

  1. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e (tłum. T. Przechlewski, R. Kubiak, J. Gołdasz).
  2. W. Myszka, Włączanie grafik do tekstów w LaTeX2e.
  3. S. Pakin, The Comprehensive LATEX Symbol List.

Ostatni z powyższych artykułów zawiera wyczerpujące inforamcje o symbolach dostępnych w LATEXu.

Do tworzenia rysunków czy diagramów warto użyć pakietu TikZ. Oto krótkie wprowadzenie (po angielsku):
Jacques Crémer, A very minimal introduction to TikZ


Przykładowy plik LaTeXowy

sample_latex_file_MEX-utf8.tex

w stylu "book", zawierający przykładowe własne komendy, rysunek w TikZ oraz kilka wskazówek. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy nasz MikTeX jest poprawnie zainstalowany, można powyższy plik zgrać i spróbować skompilować.


Przykładowy artykuł (źródłowy i pdf) z bibliografią i skorowidzem:

[FLimits_ver5fi_p1rev1.tex] [FLimits_ver5fi_p1rev1.pdf]Last updated:
[HOME]