Notatki o systemie Maxima

Wiesław Kubiś

Instytut Matematyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Poniżej znajdują się luźne notatki na temat systemu Maxima, omawianego na zajęciach z przedmiotu Pakiety Matematyczne (II i II rok matematyki, studia dzienne licencjackie).

Kielce, 3 czerwca 2008
[ HOME ]