Tomasz Polański

Tomasz Polański urodził się Krakowie w 1956. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył archeologię śródziemnomorską (1981) i filologię klasyczną (1989). W latach 1988-2008 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Filologii Klasycznej (adiunkt, kierownik Zakładu Języka Łacińskiego i Greckiego). W 1996 obronił pracę doktorską (Oriental Art in Greek Imperial Literature, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium B. 36, Trier 1998), a w 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego (Ancient Greek Orientalist Painters. The Literary Evidence, Kraków 2002). Studiował starożytne języki semicko-afrykańskie (klasyczny hebrajski, koptyjski, syryjski). Był stypendystą Fundacji Peggy D`Andrade w Londynie (1885-1987), Fundacji George`a i Betty Guy (Florida, USA), Fundacji C. Subaka (USA) w Ashmolean Museum, Oxford (1991), Uniwerystetu w Salzburgu (1991), Uniwersytetu w Bochum (1993), the Research Council of Norway na Uniwersytecie w Oslo (1996), Fundacji Profesor Karoliny Lanckorońskiej w Londynie (1997), Fundacji Andrew Mellona w Instytucie Williama Albrighta w Jerozolimie (1999/2000, 2006/7), a także Fundacji Kulturalnej Rodziny Pruszyńskich w Liechtensteinie (2000). W 2008 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik Zakładu Historii Starożytnej). W 2011 roku został także sekretarzem Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2013 roku opublikował kolejną książkę: Christian Art in Oriental Literatures: Greek, Syriac and Coptic Sources from the 4th to the 7th Century, Grazer Beiträge (Supplementband XV), Wiedeń-Horn. W latach 1999-2014 zorganizował liczne wyprawy naukowe do Grecji, Anatolii, Egiptu oraz na Lewant.
2014 T. Polański został wybrany na przewodniczącego Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie oraz redaktora naczelnego Folia Orientalia. W 2015 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.


Zaproszenie na sympozjum naukowe Augstus - 2000 lat boskości 12 grudnia 2014 r.


http://www.ujk.edu.pl/strony/Tomasz.Polanski/index.html
e-mail: tpolanski@ujk.edu.pl
Data ostatniej aktualizacji: 12 stycznia 2016