O mnie

Dzień dobry

Nazywam się Tomasz Chrząstek. Jestem doktorem nauk humanistycznych. Zajmowałem sie historią prasy, a obecnie koncentruję się na problematyce nowych mediów.

Na co dzień pracuję jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z Uczelnią jestem związany od blisko 20 lat.

W tym okresie pełniłem wiele funkcji organizacyjnych i dydaktycznych. M.in. przez dwie kadencje sprawowałem funkcję prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Humnaistycznym UJK. W bieżącej kadencji przypadło mi w udziale zadanie kierowania Instytutem Dziennikarstwa i Informacji.

Pełnione funkcje

2016 -

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2012 - 2016

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Humnaistycznym UJK

2008-2012

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Humnaistycznym UJK

2005-2008

Wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa

!

Informacje dla studentów

Wszystkie informacje i materiały dotyczące aktualnie prowadzonych przeze mnie zajęć znajdują się na odrębnej stronie internetowej przeznaczonej głównie dla studentów. http://tomaszchrzastek.lh.pl

W zakładce Dydaktyka oraz w menu głównym strony znajduje sie wykaz prowadzonych aktualnie przeze mnie przedmiotów. Poszczególne strony są zabezpieczone hasłem, które podawane jest studentom w czasie zajęć organizacyjnych.

Skontaktuj się ze mną

Wybierz najdogodniejszy rodzaj kontaktu. Najprościej będzie napisać maila...

tomch@ujk.edu.pl

możesz także zatelefonowawać do Instytutu Dziennikarstwa i Informacji...

(41) 349 71 42

jeżeli chcesz się skontaktować ze mną osobiście to zapraszam w czasie moich dyżurów do Instytutu Dziennikarstwa i Informacji
ul. Świętokrzyska 21D, pok. 226

Terminarz moich dyżurów