Stanisław Mrówczyński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Fizyki
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Departament Badań Podstawowych
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa


tematyka
badań
życiorys
publikcje
naukowe
artykuły
popularno-naukowe
prezentacje
wykłady
ABC kwantowej
teorii pola

Ostatnia modyfikacja: 03.11.2017