Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Struktura

Struktura organizacyjna

Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, pokój A404, telefon: 349-64-27, email: marjo@ujk.kielce.pl

Zastępca Kierownika

dr Małgorzata Strzyż, pokój A414, telefon: 349-61-12, email: malgorzata.strzyz1@gmail.com

Sekretariat

mgr Mirosław Szwed, pokój A410, telefon: 349-64-18, email:mioslaw.szwed@ujk.edu.pl

Planista

mgr Agata Sierczyńska, pokój A410, telefon: 349-64-32, email:agata.sierczynska@ujk.edu.pl

Zakład Biogeochemii i Ekosystemów Lądowych

prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski - kierownik, pokój A317, telefon: 349-63-66, bowi@ujk.kielce.pl

prof. zw. dr hab. Waldemar Iwanek, pokój A218, telefon: 349-62-87, iwanek@ujk.kielce.pl

prof. UJK dr hab. Przemysław Rybiński, pokój A316, telefon: 349-64-37, przemek100@ujk.kielce.pl

dr Monika Podgórska, pokój A314, telefon: 349-62-88, iris@ujk.kielce.pl

mgr Aneta Kozłowska, pokój A413, telefon: 349-64-36, aneta@ujk.kielce.pl

Zakład Geoekologii i Monitoringu Środowiska

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak - kierownik, pokój A404, telefon: 349-64-27, marjo@ujk.kielce.pl

prof. zw. dr hab. Stanisław Kłosowski, pokój A411, telefon: 349-61-11, sklosowski@ujk.kielce.pl

prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski, pokój A405, telefon: 349-64-29, rafalka@ujk.kielce.pl

dr Małgorzata Strzyż, pokój A414, telefon: 349-61-12, malgorzata.strzyz1@gmail.com

dr Monika Żelezik, pokój A412, telefon: 349-64-38, monika.zelezik@ujk.kielce.pl

mgr Mirosław Szwed, pokój A410, telefon: 349-64-18, mireneusz@ujk.kielce.pl

Pracownia Ochrony Gleb i Krajobrazu Kulturowego

prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz, pokój A205, telefon: 349-64-28, swierczag@poczta.onet.pl

Doktoranci

mgr Joanna Przybylska, pokój A312, joanna.przybylska@tbop.org.pl

mgr Mirosław Szwed, pokój A312, mireneusz@ujk.kielce.pl

mgr Ewelina Zajęcka, pokój A312, ewelina.smorzewska@gmail.com