Aktualności

Lista publikacji

Realizowane programy badawcze

Konferencje naukowe

Konsultacje

Materiały dla studentów

Szanowni państwo,

trafiliście na stronę, która stworzona została z myślą o pomocy dla moich studentów oraz po to, aby wszyscy mogli zobaczyć czym się zajmuję zawodowo. Pojawiać się tu będą również aktualności dotyczące spraw dydaktycznych, naukowych i różnych. Nawigować należy wybierając kolejne pozycje z menu położonego z lewej strony. Strona jest uboga graficznie ale mam nadzieję, że jej zawartość merytoryczna będzie te niedostatki rekompensować.

dr Marcin Szplit


e-mail: M.Szplit_pu.kielce.pl (zamiast znaku "_" należy wstawić znak "@")