Zainteresowania naukowe

  • Tradycja biblijna w literaturze polskiej (płaszczyzny obecności Biblii w tekstach literatury pięknej, sposoby i funkcje nawiązań do Biblii; edycja wierszowanych parafraz biblijnych doby staropolskiej).
  • Staropolska literatura popularna i użytkowa (prognostyki astrologiczne, kalendarze, poradniki, klucze prognostykarskie, godzinniki).
  • Kaznodziejstwo XVII-wieczne.
  • Podstawowe kategorie kultury staropolskiej w tekstach literatury pięknej i popularnej (czas, miejsce, ciało, sacrum, profanum).
  • Medycyna staropolska.
  • Twórczość Jacka Kaczmarskiego.
  • Przekład intersemiotyczny i ekfraza poetycka.
  • Techniki kreatywnego pisania.
  • Tekstoterapia.