WYBIERZ ZAKŁADKĘ!

Autor »   

Rachunkowość »   

Rachunkowość budżetowa »   

MSSF »   

Sprawozdawczość jsfp »   

Audyt w jsfp »   

Rachunkowość kosztów pracy »   

Seminarium »   

Kontakt »   

AKTUALNOŚCI »   

MAŁGORZATA GARSTKA

doktor nauk ekonomicznych (SGH), biegły rewident

Prowadzone zajęcia:
1.Rachunkowość
2.Rachunkowość budżetowa
3.Rachunkowość kosztów pracy
4.Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych
5.Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego
6.Międzynarodowe standardy rachunkowości
7.Seminarium dyplomowe - prace licencjackie z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych

Wszystkie informacje o treści nauczanych przedmiotów i zalecanej literaturze znajdują się w
PAKIECIE INFORMACYJNYM ECTS - http://www.ujk.edu.pl/wzia/?q=node/11
oraz w kolejnych zakładkach.

Prowadzone badania:
1. Temat: Przestrzeganie zasad etyki zawodowej w rachunkowości na przykładzie województwa świętokrzyskiego. 2.02.2010 roku odbyła się pierwsza konferencja z cyklu "Rachunkowość w Polsce na przykładzie województwa świętokrzyskiego" dotycząca etyki w rachunkowości.
2. Temat: Jakość sprawozdawczości finansowej w podmiotach gospodarczych województwa świętokrzyskiego.
Badania prowadzone są we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Kielce.

Wybrane publikacje:
1. Współautor: Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie, red. P. Chmielnicki, A. Adamczyk, Municipium, Warszawa 2010.
2. Autor: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Podział przez wydzielenie, CeDeWu, Warszawa 2006.
3. Współautor: Rynek kapitałowy 1996, PWE, Warszawa 1997 oraz Rynek kapitałowy 1997, PWE, Warszawa 1998.
4. Artykuły z zakresu rachunkowości m.in. w Przeglądzie Prawa Publicznego.

Przydatne linki:
Ministerstwo Finansów http://www.mofnet.gov.pl
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce www.kielce.skwp.pl