WYBIERZ ZAKŁADKĘ!

Autor »   

Rachunkowość »   

Rachunkowość budżetowa »   

MSSF »   

Sprawozdawczość jsfp »   

Audyt w jsfp »   

Rachunkowość kosztów pracy »   

Seminarium »   

Kontakt »   

AKTUALNOŚCI »   

Rachunkowość budżetowa

Poniżej zamieszczam materiały przydatne do nauki rachunkowości budżetowej.

Ustawa o finansach publicznych »   
Rozporządzenie o rachunkowości budżetowej »   
Klasyfikacja budżetowa »   
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego »   
Rozporządzenie o gospodarce finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych »   

W trakcie wykładu będę polecać kolejne materiały pomocnicze.