dr Kinga STĘPLEWSKA
SPSS
Szkolenie: Analiza danych ankietowych: Badania ankietowe. Metodologia prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy (organizator SPSS Polska)

Wkorzystanie programu SPSS:
- badania własne w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej
- projekt badawczy pt. Struktura gałęziowo-branżowa gospodarka regionu świętokrzyskiego w kontekście absorpcji innowacji i skłonności jednostek gospodarczych do ich wdrażania (Projekt realizowany w ramach ZPORR, Działanie 2.6)


Excel
Przedmioty prowadzone z wykorzystaniem programu Excel: Prognozowanie i symulacja