dr Kinga STĘPLEWSKA
Studia
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (obecnie UJK)
Wydział Zarządzania i Administracji
kierunek: Zarządzanie i Marketing
uzyskany tytuł: magister
Promotor: prof. zw. dr hab. Bolesław Przywara
Doktorat
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
uzyskany stopień:
doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
temat: Czynniki kształtujące decyzje klientów rynku ubezpieczeń na życie w województwie świętokrzyskim
Promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska, Katedra Ubezpieczeń UŁ
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dr hab. Iwona Dorota Czechowska - prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych w X edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową (czerwiec 2011)

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Sangowskiego w kategorii Debiut ubezpieczeniowy przyznana przez Kapitułę Nagrody Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (kwiecień 2012)
Wybrane publikacje
Zapotrzebowanie na produkty ubezpieczeń życiowych na przykładzie wybranej grupy zawodowej, Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae, 2/2016, s. 517-528
ISSN 2081-2345

Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Kinga Stęplewska
Wyd. UJK, Kielce 2016, ISBN:978-83-7133-660-7


Analiza ubezpieczeń życiowych;
Analiza pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

"Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne"
pod red. D. Ostrowska, P. Jamróz, s. 63-76, 95-125
CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN:978-83-7556-689-5


Pośrednik ubezpieczeniowy a wizerunek towarzystwa ubezpieczeń na życie, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa"
2015 nr 1, s. 84
ISSN:0860-6846


Oferta produktowa towarzystw ubezpieczeń na życie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, "Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju"
Oficyna wydawnicza E. Mitek, Warszawa-Bydgoszcz 2014, s.279-294 ISBN:978-83-64335-11-2


Świadomość ubezpieczeniowa klientów towarzystw ubezpieczeń na życie w województwie świętokrzyskim, "Rynek Ubezpieczeń. Współczesne problemy"
Difin, Warszawa 2013, s.125-135
ISBN:978-83-7930-020-4


Czynniki wpływające na decyzję ubezpieczonego o kontynuowaniu indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie, "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne"
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s.235-338
ISBN:978-83-264-1536-4


Zachowanie klienta indywidualnego na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle badań na przykładzie województwa świętokrzyskiego, "Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni"
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2007, s.561-568


Wpływ nierówności społecznych na sytuację w gospodarstwach domowych w zakresie ubezpieczeń na życie, "Oblicza nierówności społecznych"
ENETEIA, 2007, ISBN: 978-83-85713-83-8


Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w kontekście przemian ustrojowych w Polsce, "Gospodarka Polski na początku XXI w. Innowacyjność i konkurencyjność", 2007,
ISBN: 978-83-7252-356-3


Rola innowacji w ofercie produktowej dla klientów indywidualnych Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie na przykładzie PZU Życie", "W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie"
Akademia Świętokrzyska Kielce, 2006


Ubezpieczenia na życie w Polsce jako jeden z elementów III filaru nowego systemu ubezpieczeń społecznych, "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski"
Akademia Ekonomiczna Wrocław, 2005