dr Kinga STĘPLEWSKA
Kontakt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Świętokrzyska 21A
25-409 Kielce

telefon pr.: (41) 349 65 69

e-mail: kinga.steplewska@ujk.edu.pl
(W treści maila należy obowiązkowo podać Imię i Nazwisko,
a dla ułatwienia kontaktu - dodatkowo: rok i kierunek studiów, formę studiów: stacjonarne/niestacjonarne).
Na maile odpowiadam od pn. do pt. w godz. 8.00 - 18.00.


KONSULTACJE: Instytut PEiA, pok. 121
poniedziałek (II, IV tydz.) 17.30-18.30 do 4.06.2018 r.
oraz
03.03.2018: 17.30-18.15
25.03.2018: 14.30-15.15
08.04.2018: 14.30-15.15
21.04.2018: 18.00-18.45
13.05.2018: 15.30-16.00
konsultacje w sesji:
24.06.2018: 10.00-10.30
25.06.2018: 12.00-12.30

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie - proszę sprawdzić bezpośrednio przed podanym terminem.