dr Kinga STĘPLEWSKA
Kontakt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
ul. Świętokrzyska 21A
25-409 Kielce

telefon pr.: (41) 349 65 69

e-mail: kinga.steplewska@ujk.edu.pl
(W treści maila należy obowiązkowo podać Imię i Nazwisko,
a dla ułatwienia kontaktu - dodatkowo: rok i kierunek studiów, formę studiów: stacjonarne/niestacjonarne).
Na maile odpowiadam od pn. do pt. w godz. 8.00 - 18.00.


KONSULTACJE: Instytut PEiA, pok. 121
konsultacje:
13.09.2018: 8.30-9.30
17.09.2018: 8.30-9.30
21.09.2018: 9.00-9.45
26.09.2018: 9.45-10.30

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie - proszę sprawdzić bezpośrednio przed podanym terminem.