dr Kinga STĘPLEWSKA
Kalendarz zajęć
Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2017/2018:
studia stacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Ekonomia (II r. I st.) - semestr letni

studia niestacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Ekonomia (I r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Wyniki

Ogłoszenia
Administracja (Zarządzanie)
St. Stacjonarne:
St. Niestacjonarne:

Ekonomia (Zarządzanie)
St. Stacjonarne:

Finanse i Rachunkowość (Podstawy Zarządzania)
St. Niestacjonarne:

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe dla wszystkich kierunków odbędą się 23.09.2017 o godz. 10.30, s. 111 IPEiA
Materiały do pobrania
Karty przedmiotów:
Zarządzanie, kierunek Administracja
Zarządzanie, kierunek Ekonomia
Podstawy zarządzania, kierunek Finanse i Rachunkowość
Doświadczenie dydaktyczne
Dotychczas prowadzone zajęcia:
Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
Ubezpieczenia gospodarcze
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Statystyka opisowa
Wnioskowanie Statystyczne
Prognozowanie i symulacja
Ekonometria
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

...
...