dr Kinga STĘPLEWSKA
Kalendarz zajęć
Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2017/2018:
studia stacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Ekonomia (II r. I st.) - semestr letni

studia niestacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Ekonomia (I r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Wyniki
ADMINISTRACJA
St. Stacjonarne:
Wyniki zaliczenia i egzaminu z 5.06.18

St. Niestacjonarne:
Wyniki egzaminu z 9.06.18
Wyniki zaliczenia z 10.06.18

Ogłoszenia
ADMINISTRACJA (Zarządzanie)
St. Stacjonarne:
Egzamin "1":
25.06.2018 godz. 11.40 s. 136 (w dwóch grupach po 20 os.)
Poprawa zaliczenia po egzaminie

St. Niestacjonarne:
Egzamin "1":
17.06.2018.godz. 11.00 s. 136
LUB
24.06.2018 godz. 9.00 s. 136
Poprawa zaliczenia po egzaminie

EKONOMIA (Zarządzanie)
St. Niestacjonarne:

TERMINY WPISÓW (dla wszystkich grup) - pok. 121:
17.06.2018 od. godz. (ok.) 11.30
24.06.2018 od. godz. (ok.) 09.30
25.06.2018 od. godz. (ok.) 12.30
Materiały do pobrania
Karty przedmiotów:
Zarządzanie, kierunek Administracja
Zarządzanie, kierunek Ekonomia
Doświadczenie dydaktyczne
Dotychczas prowadzone zajęcia:
Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
Ubezpieczenia gospodarcze
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Statystyka opisowa
Wnioskowanie Statystyczne
Prognozowanie i symulacja
Ekonometria
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

...
...