dr Kinga STĘPLEWSKA
Kalendarz zajęć
Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2017/2018:
studia stacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Ekonomia (II r. I st.) - semestr letni

studia niestacjonarne:
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Administracja (III r. I st.) - semestr letni
Zarządzanie (wykład, ćwiczenia)
  kierunek: Ekonomia (I r. I st.) - semestr letni
Seminarium licencjackie
  kierunek: Finanse i Rachunkowość (III r. I st.) - semestr zimowy i letni
Wyniki
ADMINISTRACJA
St. Stacjonarne:

St. Niestacjonarne:
Ogłoszenia
TERMIN ZAL. I EGZ. POPRAWKOWYCH (dla wszystkich grup):
17.09.2018 godz. 8.30

TERMINY WPISÓW (dla wszystkich grup) - pok. 121:
13.09.2018 w godz. 8.30-9.30
17.09.2018 w godz. 8.30-9.30

Spotkanie dla seminarzystów III r. FiR:
13.09.2018, godz. 8.30 - pok. 121
Materiały do pobrania
Karty przedmiotów:
Zarządzanie, kierunek Administracja
Zarządzanie, kierunek Ekonomia
Doświadczenie dydaktyczne
Dotychczas prowadzone zajęcia:
Ubezpieczenia w turystyce i hotelarstwie
Ubezpieczenia gospodarcze
Zarządzanie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Statystyka opisowa
Wnioskowanie Statystyczne
Prognozowanie i symulacja
Ekonometria
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

...
...