O mnie »   

Aktualności »   

Nauka »   

Publikacje »   

Dydaktyka »   

Informacje dla studentów »   

Materiały »   

Kontakt »   

Linki

IBiD »   

Nauka

Specjalność naukowa:
media lokalne w PolsceKONFERENCJE NAUKOWE

Uczestnictwo czynne:

1. Konferencja naukowa "Media regionalne i lokalne - tożsamość, wspólnotowość, podmiotowość" Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu, 9-10 czerwca 2011, referat: Kto finansuje, ten dyktuje... Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej

2. Konferencja Naukowa "Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Społeczne konsekwencje transformacji polskiego systemu medialnego", Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 18-19 maja 2011, referat: Prasa lokalna - jaka była, jest, będzie? Oczekiwania i... rozczarowania

3. Konferencja Naukowa "XX lat samorządu terytorialnego w Polsce doświadczenia - problemy - perspektywy", Instytut Nauk Politycznych UJK w Kielcach i Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, Kielce 6 - 7 maja 2010 r., referat: Prasa samorządowa w procesie komunikowania władzy ze społeczeństwem

4. II Kongres PTKS, "Autonomia nauki o komunikowaniu", Lublin 15-17 września 2010 r., referat: O tendencjach rozwojowych na rynku mediów lokalnych i potrzebie integracji badań nad nimi

5. Konferencja Naukowa "Przyszłość dziennikarstwa - potrzeba specjalizacji?", Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 10-11 czerwca 2010 r., referat: Dziennikarz w gminie, powiecie, województwie. Ewolucja zawodu w PRL i III RP

6. Konferencja Naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, 26-27 maja 2009, referat: Lokalna (r)ewolucja. Charakterystyka rynku mediów lokalnych w Polsce

7. Konferencja Naukowa "Książka - Biblioteka - Propaganda", Warszawa, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, 16-17 listopada 2009, referat: Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej jako narzędzie kształtowania opinii

8. Konferencja Międzynarodowa "Media lokalne i regionalne a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego", Nowa Ruda, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 19-20 listopada 2009, referat: Między misją a biznesem. Jakie są i czemu (komu) służą media lokalne?

9. "Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą". Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce - Wólka Milanowska, 11-12 kwietnia 2006 r., referat: Otwarcie na Europę czy izolacja? Media regionalne i lokalne jako zwierciadło rzeczywistości

10. "Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego". Konferencja naukowa zorganizowana przez Senat RP i Izbę Wydawców Prasy, Warszawa, 21 września 2004 r., referat: Relacje pomiędzy lokalną prasą prywatną a samorządową na przykładzie województwa świętokrzyskiego

11. "Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez UMCS w Lublinie i Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka - Roskosz - Grabanów, 15-17 września 2004 r., referat: Głosy opinii robotniczej i chłopskiej przeniesione do gazety, czyli rola korespondentów w kształtowaniu obrazu rzeczywistości w prasie początku lat pięćdziesiątych

12. "Wolne media - między kapitałem a powinnością obywatelską". Konferencja w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie, 19-20 marca 2004 r., referat: Wolność ocenzurowana na przykładzie prasy kieleckiej. Analiza porównawcza "Echa Dnia", "Słowa Ludu" i "Gazety Wyborczej - Kielce"

13. "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez UMCS, Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 r., referat: Rola prasy regionalnej w kształtowaniu reportażu

14. "Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury". Konferencja naukowa w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1-2 czerwca 2000, referat: Przemiany w środowisku dziennikarskim Kielc po 1989 roku