O mnie »   

Dydaktyka »   

Nauka »   

Konferencje »   

Kontakt »   

Nauka

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Jaros I., Optymalny wiek rozpoczęcia nauki języka obcego a językowa polityka edukacyjna, [w:] M. Kwaśniewska, Z. Ratajek (red.), Edukacja Elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, ss. 185- 188

Jaros I., Nauczanie bilingwalne - szansa czy ryzyko?, [w:] K. Ciepiela (red.), Procesy poznawcze i język, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2005, ss. 177-182

Jaros I., Integracyjne tendencje we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, [w:] Z. Ratajek (red.), Uczeń we współczesnej szkole, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, ss. 231-234

Jaros I., Young Learners + Cuisenaire Rods + English + Christmas, [w:] 'The Teacher' nr 12 (44) Wyd. Edukacyjne 'The Teacher' Sp z o.o., Warszawa 2006, ss. 20-26

Jaros I., Język angielski z klockami Cuisenaire'a, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2006, ss. 32

Jaros I., Klocki Cuisenaire'a na lekcji języka angielskiego - propozycje ćwiczeń, [w:] Poliglota Edukacja Językowa Dzieci, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006, ss. 65-69

Jaros I., Teoria inteligencji wielorakich w procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego na etapie kształcenia zintegrowanego, [w:] VII Kielecki Festiwal Nauki, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007 ss. 158-160

Jaros I., Współpraca nauczyciela języka obcego z rodzicami (formy pomocy dzieciom w nauce języka angielskiego na I etapie edukacyjnym) [w:] Z. Steciak (red.), VIII Kielecki Festiwal Nauki, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 ss. 93-95

Jaros I., Rola nauczyciela w procesie nabywania znajomości języka obcego przez dzieci sześcioletnie [w:] J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Sp. z o.o. Kielce 2009 ss. 250-259

Jaros I., Tips for primary English teachers [w:] 'The Teacher' nr 4 (68), Wydawnictwo Edukacyjne 'The Teacher' Sp. z o.o., Warszawa 2009, ss. 10-16

Jaros I., Bear - primary language teacher's assistant and children's best friend or why puppets are effective in the primary EFL class? [w:] ' The Teacher' nr 12 (74), Wydawnictwo Edukacyjne 'The Teacher' Sp. z o.o. Warszawa 2009, ss. 15-19

Jaros I., Zróbmy sobie prezent gwiazdkowy, aby uczyć łatwiej i skuteczniej przez cały rok [w:] Nauczanie wczesnoszkolne-Języki Obce w Szkole nr 12 (17), CODN, Warszawa 2009, ss.1-6

http://www.jows.ore.edu.pl/pdf/nauczanie_wczesnoszkolne/2009_12_nauczanie_wczesnoszkolne.pdf

Jaros I., Raulinajtys A. Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci [w:] D. Sikora-Banasik (red.), Wczesnoszkolne nauczanie dzieci języków obcych, CODN, Warszawa 2009, ss. 214-232

Jaros I., Informatyczne kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym [w:] 'Edukacja. Studia, Badania, Innowacje' nr 4 (112) Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2010, ss. 113-122

Jaros I., Kaczmarczyk A., E-student ? E-nauczyciel. Kształcenie kompetencji informatycznych studentów EWiP- przyszłych nauczycieli, [w:] G. Słoń (red.), Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011 ss. 184-192

Jaros I., Koziej S., Kupczewski K., Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w pierwszej triadzie systemu kształcenia - przygotowanie studentów EWiP (UJK) do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] G. Słoń (red.), Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, ss. 193-199