O mnie »   

Dydaktyka »   

Nauka »   

Konferencje »   

Kontakt »   

Konferencje

Udział w konferencjach naukowych

Konferencja naukowa 'Procesy poznawcze a język', zorganizowana przez Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 16-17 kwietnia 2004r.
Referat: Nauczanie bilingwalne - ryzyko czy szansa?

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 'Uczeń we współczesnej szkole. W kręgu pierwszych ocen reformy edukacji początkowej' zorganizowane 13 grudnia 2004r.
Referat: Integracyjne tendencje we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych.

Konferencja 'Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym', zorganizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie w dniach 22-23 września 2005r. Referat: Język angielski z klockami Cuisenaire'a

IV Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego, English Teaching Market, Stare Jabłonki, 26-28 czerwca 2006 r.
Warsztat nr 1: Centres for Success. Teaching and Learning English through Multiple Intelligences

Warsztat nr 2: English with Cuisenaire Rods VII Kielecki Festiwal Nauki, Kielce 15-30 września 2006 Referat: Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego w klasach I- III.

VIII Kielecki Festiwal Nauki - Kielce 15-30.09.2007
Warsztat: Współpraca nauczyciela języka obcego z rodzicami - co robić, aby pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Konferencja 'Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym' Częstochowa, 24-25 kwietnia 2008 Referat: Portfolio kreatywnego nauczyciela języków obcych w kształceniu zintegrowanym

IX Kielecki Festiwal Nauki -Kielce 15-30.09.2008
Warsztat: T-shirt edukacyjny

VI Dni Języków Obcych - Kielce 17-21.11.2008 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Referat: O kreatywności, projektach i ELL

Konferencja naukowa 'Dobre przedszkole dziś - lepszy świat jutro' UJK Kielce 18 -20.03.2009 Referat: Nauczanie języka obcego w okresie przedszkolnym - implikacje edukacyjne

Konferencja 'European Language Label Event' - Tallinn (Estonia)16-17.04.2009 Plakat: Educational T-shirt Konferencja 'Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym' Częstochowa, 23-24 kwietnia 2009 Referat: T-shirt edukacyjny - nowatorski środek dydaktyczny

European Commission Conference on Early Language Learning for Children of Pre-school Age Bruksela 24-25.09.2009 Plakat: Promocja wczesnej edukacji językowej dzieci w regionie świętokrzyskim

Międzynarodowa konferencja naukowa 'Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym' Wyższa Szkoła Lingwistyczna Częstochowa, 22-23 kwietnia 2010 r. Referat: (Bardzo) wczesna nauka języków obcych - przykłady europejskich i polskich nowatorskich inicjatyw dydaktycznych

Międzynarodowa konferencja naukowa 'Edukacja początkowa - obowiązek, szansa czy zagrożenie?' Katedra Edukacji Początkowej Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski 16 -17 września 2010 r. Referat: Projekty z certyfikatem ELL - jak urozmaicać lekcje języków obcych na I etapie edukacyjnym

Międzynarodowa konferencja naukowa 'Presentation of International Findings from ELLiE Study' London Metropolitan University 26 - 29 października 2010 r. Uniwersytet Warszawski Komunikat: The role of policy, the school, the learner, the teacher and the home in contemporary lower-primary education

Ogólnopolska konferencja 'Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy' Grupa edukacyjna S.A. Edukacja Kielce 21 stycznia 2011r. Referat: Teoria inteligencji wielorakich a kształcenie kompetencji kluczowych

I Konferencja Naukowa 'Nowoczesne Technologie w Dydaktyce' Kielce 24-25.03.2011 r.

Referat 1: E-student --> E-nauczyciel. Kształcenie kompetencji informatycznych studentów EWiP- przyszłych nauczycieli

Referat 2: Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w pierwszej triadzie systemu kształcenia - przygotowanie studentów EWiP (UJK) do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych